Phonak Slim Lumity Cijena

Slušne pomagale za fonak po mysecondearu, ovisno o razini tehnologije, između 1.790 i 2.490 eura po uhu. Konačna cijena za vas temelji se na dodjeli vašeg zdravstvenog osiguranja. Evo, do 1.700 donacija je moguće od strane davatelja osiguranja.

Phonak Lumity 30 Nagrada

Cijena za Phonak Lumity 30 trenutno je na 1ESECONDEAR -u od 1.790 eura po uhu. Doplaka za zdravstveno osiguranje do 1.700 eura još nije uključena.

Phonak Slim Lumity 50 Nagrada

Phonak Slim 50 na mysecandear iznosi 1.990 eura po uhu. Mogući dodatak zdravstvenog osiguranja do 1.700 eura još nije uključen u cijenu.

Phonak Slim Lumity 70 Cijena

na mysecandear, cijena za Phonak Slim 70 trenutno je 2.290 eura po uhu. Imajte na umu da do 1.700 eura može nadoknaditi zdravstveno osiguranje.

Phonak Slim 90 Cijena

Cijena Phonak Slim 90 leži s MyseCandear -om u iznosu od 2.490 eura po uhu. Moguća naknada za zdravstveno osiguranje od 1.700 eura još nije nadoknađena u ovoj cijeni.